• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om utbetaling av tilskudd til fjerning av gamle og/eller farlige gjerder

Informasjon om prosjektet

Ved å rydde gjerder, levere gjerdemateriellet til Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap (MGR) på Kvam eller Vinstra, for deretter å sende inn kvitteringen til landbrukskontoret kan du få 20 kr per meter ryddet nettinggjerde og 15 kr pr meter ryddet piggtrådgjerde. 

Hva må du gjøre for å få tilskudd?

 • Metallgjerder (f.eks. nettinggjerde eller piggtråd) leveres til Kvam eller Rustmoen miljøstasjoner.
 • Si fra på miljøstasjonen før levering at du skal levere gamle gjerder til gjerdeprosjektet
 • Kvittering fra miljøstasjon sendes til Nord-Fron landbrukskontor gjennom dette digitale skjema

Alternativt, om gjerdet du har ryddet har vært svært arbeidskrevende, kan du få utbetalt tilskudd pr time brukt til rydding, i stedet for pr meter ryddet gjerde. Da må du gjøre følgende:

 • Metallgjerder (f.eks. nettinggjerde eller piggtråd) leveres til Kvam eller Rustmoen miljøstasjoner.
 • Si fra på miljøstasjonen før levering at du skal levere gamle gjerder til gjerdeprosjektet
 • Følgende sendes til landbrukskontoret gjennom dette digitale skjema:
  o Kart hvor nedtatt gjerde er inntegnet
  o Bilder før og etter gjerdet er fjernet
  o Timeliste
  o Kvittering fra MGR

Mer informasjon om ordningen finner du på hjemmesida til kommunen.

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
 3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader