• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om kulturpenger - ordinær driftsstøtte

Informasjon

Nord-Fron kommune gir hvert år økonomisk støtte til kulturarbeid i kommunen.

Målet med tilskuddsordningena er for det første en allmenn opprioritering av kulturarbeidet. Vidare ønsker en å stimulere til utvikling av et variert og aktivt nærmiljø, og skape like vilkår for tiltak og aktiviteter i hele kommunen.

Fordeling av kulturpenger gjøres etter skjønn, der det blir lagt vekt på følgende moment:
a) gjennomførte og planlagte tiltak, medlemstall og regnskapstall.
b) hvilke kulturoppgaver organisasjonen/tiltaket løser.
c) aldersgruppering - medlemstype (barn, ungdom, eldre, funksjonshemma osv).
d) geografiske forhold.
e) husleieforhold.

Det vises ellers til retningslinjer for fordeling av kulturpenger.

Tilskudd blir som regel utbetalt i juni.

Søknadsfrist er 15. mars.

Retningslinjene for støtte finner du her:
https://www.nord-fron.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskotsordningar/kommunale-tilskotsordningar/

Hva slags organisasjon er det som søker?

Med andre organisasjonar / fritidssektoren menes barne- og ungdomsorganisasjoner, musikk / dans, teater / revy, hjelpe- og humanitære organisasjoner, kunst og husflid, velforeninger, friluftslivsorganisasjoner, tiltak for eldre, religiøse organisasjoner, opplysningsorganisasjoner m.fl.

Alle tiltak innafor kulturområde kan i prinsippet få tilskott, men det blir berre gitt tilskott til tiltak som søkjaren sjølv står for gjennomføringa av.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader