• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Høring skolestruktur våren 2024

1. Nord-Fron kommune byggjer ein ny skule for alle elever som ellers ville fått undervisningstilbodet sitt ved Sødorp skole, Barhaug   skole og Vinstra Ungdomsskole. Den nye skulen vil gje undervisning frå og med 1. klasse til og med 10. klasse, og inkludere fleirbrukshall i samband med skulen.

2. Videre framdrift i arbeidet, og etter kvart dato for realisering av nedlegging av skulane i pkt. 1 kjem att i ny sak/nye saker til kommunestyret hausten 2024.

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å komme att med ei tilråding om bygging av ny skule, anten på Barhaugområdet eller Sødorpområdet, sett i samanheng med anna plan- og tjenesteutgreiing som vil påverke sentrumsutvikling og arealbruk.

4. Nord-Fron kommune legg ut saken på høyring, der ein ber om innspel knytt til val av modell 1-10 skule med høyringsfrist 20.05.24Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader