• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om byggetillatelse

Om søkeren

Dette skjemaet gjelder kun for søknader i ett trinn.

Ønsker du å søke om rammetillatelse, og deretter på et senere tidspunkt å søke om igangsettingstillatelse, må du fortsatt bruke vanlige blanketter. Disse finner du på https://dibk.no/saksbehandling/byggsok/Byggesaksblanketter/

Dersom du skal sette opp frittstående uthus/garasje på inntil 50 m2 eller føre opp tilbygg til bygninger på inntil 15 m2 (og der tilbygget ikke inneholder rom for varig opphold) trenger du ikke å søke dersom tiltaket ellers er i samsvar med planbestemmelsene og eventuelle andre bestemmelser for området. Du må imidlertid melde fra til kommunen når bygget er ferdig.

Har du spørsmål kan du enten se om du finner svar på de to websidene det er lenket til under, eller så kan du ta kontakt med plan og teknisk i kommunen.

https://www.nord-fron.kommune.no/tjenester/bygg-eigedom-og-plan/bygge-rive-eller-endre/

https://dibk.no/Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader